PHP funkce ob_get_status()

Dostupnost ve verzích: PHP 4.2.0

Get status of output buffers

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$full_status bool null true to return all active output buffer levels. If false or not set, only the top level output buffer is returned.

Návratové hodnoty

array

If called without the full_status parameter or with full_status = false a simple array with the following elements is returned: 2 [type] => 0 [status] => 0 [name] => URL-Rewriter [del] => 1 ) ]]> Simple ob_get_status results KeyValue levelOutput nesting level typePHP_OUTPUT_HANDLER_INTERNAL (0) or PHP_OUTPUT_HANDLER_USER (1) statusOne of PHP_OUTPUT_HANDLER_START (0), PHP_OUTPUT_HANDLER_CONT (1) or PHP_OUTPUT_HANDLER_END (2) nameName of active output handler or ' default output handler' if none is set delErase-flag as set by ob_start

If called with full_status = true an array with one element for each active output buffer level is returned. The output level is used as key of the top level array and each array element itself is another array holding status information on one active output level. Array ( [chunk_size] => 0 [size] => 40960 [block_size] => 10240 [type] => 1 [status] => 0 [name] => default output handler [del] => 1 ) [1] => Array ( [chunk_size] => 0 [size] => 40960 [block_size] => 10240 [type] => 0 [buffer_size] => 0 [status] => 0 [name] => URL-Rewriter [del] => 1 ) ) ]]>

The full output contains these additional elements: Full ob_get_status results KeyValue chunk_sizeChunk size as set by ob_start size... blocksize...

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.ob-get-status.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi na mail jan@barasek.com a domluvíme si schůzku.

Pomohl Vám tento článek?

TopList counter