PHP funkce convert_cyr_string()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Convert from one Cyrillic character set to another

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$str string The string to be converted.
$from string The source Cyrillic character set, as a single character.
$to string The target Cyrillic character set, as a single character.

Návratové hodnoty

string

the converted string.

Další zdroje

https://www.php.net/manual/en/function.convert-cyr…

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby