PHP funkce convert_cyr_string()

   06. 07. 2020

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Convert from one Cyrillic character set to another

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$str string The string to be converted.
$from string The source Cyrillic character set, as a single character.
$to string The target Cyrillic character set, as a single character.

Návratové hodnoty

string

the converted string.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.convert-cyr-string.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce