PHP funkce floor()

📅   06. 07. 2020

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Round fractions down

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$value float The numeric value to round

Návratové hodnoty

float

value rounded to the next lowest integer. The return value of floor is still of type float because the value range of float is usually bigger than that of integer.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.floor.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce