PHP funkce floor()

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Round fractions down

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$value float The numeric value to round

Návratové hodnoty

float

value rounded to the next lowest integer. The return value of floor is still of type float because the value range of float is usually bigger than that of integer.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.floor.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Pomohl Vám tento článek?