PHP funkce putenv()

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Sets the value of an environment variable

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$setting string The setting, like "FOO=BAR"

Návratové hodnoty

bool

true on success or false on failure.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.putenv.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Pomohl Vám tento článek?