Manipulace s proměnnými

Články

PHP funkce is_int() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Find whether the type of a variable is integer Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce is_array() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Finds whether a variable is an array Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $var…
PHP funkce is_long() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 &Alias; is_int Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $var mixed The variable…
PHP funkce is_double() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Alias funkce is_float(). Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $var mixed The…
PHP funkce is_string() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Find whether the type of a variable is string Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce is_float() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Ověří, jestli vstupní hodnota je float (číslo s pohyblivou řádovou čárkou). Například číslo 3.14 je float.…
PHP funkce is_object() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Finds whether a variable is an object Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $var…
PHP funkce is_real() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 &Alias; is_float Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $var mixed The variable…
PHP funkce is_integer() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 &Alias; is_int Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $var mixed The variable…
PHP funkce is_numeric() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Finds whether a variable is a number or a numeric string Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota…
PHP funkce is_scalar() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0.5 Ověří, jestli je vstup skalární hodnota. Skalární proměnné jsou proměnné obsahující integer (celé číslo),…
PHP funkce is_bool() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Finds out whether a variable is a boolean Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $var…