PHP funkce is_float()

📅   21. 07. 2020

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Ověří, jestli vstupní hodnota je float (číslo s pohyblivou řádovou čárkou).

Například číslo 3.14 je float.

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$var mixed Proměnná k ověření.

Návratové hodnoty

bool

Vrátí true, pokud je float. Jinak false

Další zdroje

Oficiální manuál

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce