PHP funkce is_float()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek
Dostupnost ve verzích: `PHP 4.0`

Ověří, jestli vstupní hodnota je float (číslo s pohyblivou řádovou čárkou).

Například číslo 3.14 je float.

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$var mixed není Proměnná k ověření.

Návratové hodnoty

bool

Vrátí true, pokud je float. Jinak false

Další zdroje

[Oficiální dokumentace funkce is-float](Oficiální manuál)

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce