PHP funkce is_float()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Ověří, jestli vstupní hodnota je float (číslo s pohyblivou řádovou čárkou).

Například číslo 3.14 je float.

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$var mixed Proměnná k ověření.

Návratové hodnoty

bool

Vrátí true, pokud je float. Jinak false

Další zdroje

Oficiální manuál

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby