PHP funkce is_double()

📅   21. 07. 2020

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Alias funkce is_float().

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$var mixed The variable being evaluated.

Návratové hodnoty

bool

true if var is a float, false otherwise.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.is-double…

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce