Správa paměti

Články

PHP funkce memory_get_usage() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.3.2 Returns the amount of memory allocated to PHP Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce memory_get_peak_usage() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.2.0 Returns the peak of memory allocated by PHP Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce gc_mem_caches() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 7.0 Reclaims memory used by the Zend Engine memory manager Parametry Funkce nemá žádné vstupní parametry.…