PHP funkce array_pop()

📅   06. 07. 2020

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Pop the element off the end of array

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$array array The array to get the value from.

Návratové hodnoty

mixed

the last value of array. If array is empty (or is not an array), &null; will be returned.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.array-pop…

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce