PHP funkce array_fill()

   06. 07. 2020

Dostupnost ve verzích: PHP 4.2.0

Fill an array with values

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$start_index int The first index of the returned array. Supports non-negative indexes only.
$num int Number of elements to insert
$value mixed Value to use for filling

Návratové hodnoty

array

the filled array

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.array-fill.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce