PHP funkce array_fill()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 4.2.0

Naplnění pole hodnotami

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$start_index int není První index vráceného pole. Podporuje pouze nezáporné indexy.
$num int není Počet vkládaných prvků
$value mixed není Hodnota, která se použije pro vyplnění

Návratové hodnoty

array - upravené pole

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce array-fill

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce