PHP funkce array_merge()

📅   06. 02. 2020
👤   Jan Barášek

Dostupné ve všech verzích PHP

Spojí dvě a více polí dohromady a vytvoří jedno velké.

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$array1 array není Základní pole pro merge.
$array2 array null Druhé pole pro merge.
$_ array null n-té pole pro merge.

Polí můžeme předat libovolný počet, minimálně však dvě.

Návratové hodnoty

Funkce vrátí mergované pole typu array.

Další zdroje

Mergování velkých polí v PHP, užitečné pro mergování mnoha polí v cyklu.

Oficiální manuál

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce