PHP funkce array_merge()

📅   06. 07. 2020

Dostupné ve všech verzích PHP

Spojí dvě a více polí dohromady a vytvoří jedno velké.

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$array1 array není Základní pole pro merge.
$array2 array null Druhé pole pro merge.
$_ array null n-té pole pro merge.

Polí můžeme předat libovolný počet, minimálně však dvě.

Návratové hodnoty

Funkce vrátí mergované pole typu array.

Další zdroje

Mergování velkých polí v PHP, užitečné pro mergování mnoha polí v cyklu.

Oficiální manuál

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce