PHP funkce array_search()

   06. 07. 2020

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0.5

Searches the array for a given value and returns the corresponding key if successful

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$needle mixed The searched value.
$haystack array The array.
$strict bool null If the third parameter strict is set to true then the array_search function will also check the types of the needle in the haystack.

Návratové hodnoty

mixed

the key for needle if it is found in the array, false otherwise.

If needle is found in haystack more than once, the first matching key is returned. To return the keys for all matching values, use array_keys with the optional search_value parameter instead.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.array…

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce