PHP funkce array_multisort()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Sort multiple or multi-dimensional arrays

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$arr array není An array being sorted.
$arg mixed null, Optionally another array, or sort options for the previous array argument: SORT_ASC, SORT_DESC, SORT_REGULAR, SORT_NUMERIC, SORT_STRING.
$arg mixed null, Optionally another array, or sort options for the previous array argument: SORT_ASC, SORT_DESC, SORT_REGULAR, SORT_NUMERIC, SORT_STRING.
$_ mixed null

Návratové hodnoty

bool

vrátí true v případě úspěchu, jinak false v případě neúspěchu.

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce array-multisort

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce