PHP Manual
/
Základní znalosti

Základní pojmy vývojářů

31. 12. 2016

Obsah článku

Jedná se o velice stručný seznam základních pojmů, které by měl znát každý začínající vývojář. Všechny je využívám napříč články.

Pro programátory

 • Program - samostatně nezávisle běžící úloha pro počítač.
 • Script - řada instrukcí, které vykonává nějaký interpret (třeba PHP zpracovává speciální běhové prostředí na serveru a JavaScript zase webový prohlížeč).
 • Programovací jazyk - jazyk, jakým počítači popisujete instrukce, které má vykonat.
 • Algoritmus - přesný postup řešení problému pro počítač, který lze vyřešit za konečný čas.
 • Server - speciálně vyhrazený počítač s neustálým připojením do internetu, který poskytuje služby uživatelům (třeba poskytuje webové stránky).
 • Démon - program, který běží na pozadí systému a čeká na určitou událost. Až tato událost nastane, tak se spustí.
 • Chytrý program - dobře a efektivně navržený program. Funguje rychle, bez pádů, netrpí chybami.
 • Hloupý program - opak chytrého programu. Je pomalý, neefektivní, zasekává se, padá nebo vůbec nefunguje.
 • Naivní řešení - většinou první myšlenka, jak danou úlohu řešit. Bývá velice jednoduchá a často funguje jen za dost specifických podmínek.
 • Syntaxe - popisuje, jak správně psát kódy programů, aby splňovaly normy jazyka (něco jako pravopis).
 • Řetězec - posloupnost znaků, tedy skupina jednoho a více znaků. Typicky se píše do uvozovek.

Týkající se PHP

 • Kód (zdrojový) - zdrojový kód HTML stránky. Je to textový soubor, který dostane prohlížeč od webového serveru a podle něj vykresluje grafiku stránky. HTML je kódovací jazyk.
 • Script - není program! Speciálně napsaný kód, který zpracovává interpret jazyka (například webový prohlížeč) a podle něj něco dělá.
 • Interpretovaný jazyk - zdrojový kód neběží přímo na procesoru, ale využívá interpret (třeba PHP).
 • Parser (jazykový parser) - je program, který zpracovává instrukce a následně je provádí.
 • Parser (obecně) - program nebo script, který prochází text nebo kód a zpracovává ho podle předem jasně definovaných pravidel.
 • Cron - script, který se spouští jednou za určitý časový úsek (nejčastěji každý den, hodinu, 30 minut, ...)
 • Validátor - program, který kontroluje čistotu a správnost (validnost) kódu.
 • Validní kód - je takový kód, který odpovídá všem normám psaní kódů a neobsahuje formální chyby.

Obecně o počítačích

 • Hardware - fyzická část počítače. Všechno, do čeho se dá kopnout, když něco nefunguje.
 • Software - programy a data. Zkrátka všechno, na co se nedá sáhnout.
 • Ping - odezva síťě a serveru. Je to čas, za jak dlouho doputují data od vás k serveru a zpět.

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo online.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Status:
All systems normal.
2024