Základní znalosti

Články

Základní pojmy vývojářů 31. 12. 2016
Jedná se o velice stručný seznam základních pojmů, které by měl znát každý začínající vývojář. Všechny je využívám napříč články. Pro…
Print 22. 08. 2019
print - Výstup řetězce Popis print 'Ahoj světe!'; print(), není ve skutečnosti reálná funkce (je to jazykový konstrukt), takže nemusíte…
Speciální význam uvozovek 22. 08. 2019
V PHP lze často zaměnit uvozovky za apostrofy a docílíme stejného efektu. Někdy se dokonce používá kombinace uvozovek a apostrofů záměrně,…
Podmínky a větvení 07. 09. 2019
Upozornění: Tento článek byl napsán před mnoha lety a některé informace mohou být zastaralé, nebo nepravdivé. Při čtení na to, prosím,…
Přehled znalostí o tvorbě webu 11. 09. 2019
Umět vytvořit webové stránky stránky a pak se o ně komplexně starat není jenom tak. Na cestě čeká mnoho překážek a je dobré mít o každé…
PHP funkce date(), datum a čas 11. 09. 2019
Funkce date() je nástroj pro práci s datem a časem. Používá se ve dvou případech: Zjištění aktuálního stavu, tedy aktuálního data, času, …
Příkazy, klíčová slova a funkce v PHP 11. 09. 2019
Každý PHP script se skládá z příkazů a funkcí, dohromady se tomu říká konstrukty. Když se script zpracovává, tak se tyto výrazy jazyka…
Podmínky v PHP - IF() {...} - možnosti větvení 26. 11. 2019
Poznámka: Tento článek může být pro některé začátečníky mírně chaotický, protože předpokládá základní znalosti o PHP. Pokud vás zajímá,…
Escapování znaků v řetězci v PHP 26. 11. 2019
Escapování slouží pro zápis znaků, které mají v různém kontextu různý význam. Například chceme do řetězce obalený uvozovkami vložit další…
Echo - výstup do zdrojového kódu 16. 02. 2020
Kontrukt echo slouží pro výpis proměnné nebo řetězce do zdrojového kódu. Podpora: Všechny verze Stručný popis: Výstup jednoho nebo…
Jak se vyznat v PHP kódu 11. 04. 2020
Většinu jazyků lze zapisovat různými způsoby, přičemž dosáhneme stejného výsledku. Zároveň jednou napsaný kód pravděpodobně budete po sobě…
Cykly a jejich druhy v PHP 11. 04. 2020
Cykly v obecné rovině slouží k opakování stejného úseku kódu (obvykle nad množinou dat) Pro každý typ úlohy se hodí jiný typ cyklu, který…
Keywordy jazyka PHP 10. 04. 2021
Skoro všechny programovací jazyky se skládají z tzv. klíčových slov (anglicky keywords), což jsou speciální výrazy jazyka, které mají…