Keywordy jazyka PHP

   22. 07. 2020

Skoro všechny programovací jazyky se skládají z tzv. klíčových slov (anglicky keywords), což jsou speciální výrazy jazyka, které mají speciální význam.

Příkladem keywordu je například slovo string, if nebo echo.

Důležité je si uvědomit, že klíčová slova (někdy také příkazy) nejsou funkce, proto ani například echo není funkce.

Seznam keywordů je dobré znát, protože mají v jazyce PHP speciální význam a nelze je použít vždy na všechno. Například název třídy nesmí být stejný, jako některý z existujících keywordů.

Příklad parse error

Při pokusu o zpracování třídy s názvem String dojde k Parse error, protože PHP neví, jestli jde o název třídy, nebo o datový typ:

Toto je špatně:

class String
{
   // ...
}

Seznam keywordů

Aktualizovaný seznam keywordů pro PHP 7.1:

and, or, xor, for, do, while, foreach, as, return, die, exit, if, then, else, elseif, new, delete, try, throw, catch, finally, class, function, string, array, object, resource, var, bool, boolean, int, integer, float, double, real, string, array, global, const, static, public, private, protected, published, extends, switch, true, false, null, void, this, self, struct, char, signed, unsigned, short, long

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce