PHP Manual
/
Základní znalosti

Podmínky a větvení

07. 09. 2019

Obsah článku

> **Upozornění:** Tento článek byl napsán před mnoha lety a některé informace mohou být zastaralé, nebo nepravdivé. Při čtení na to, prosím, berte ohled.

Konec lineárním programům! Nejzákladnější princip každého programu je „co se stane když....“. Podmínka se dá zapsat jako logický výrok, který může platit (podmínka se splní) nebo neplatí (pak se neprovede nebo se provede její přesný opak). Oboje se dá snadno definovat.

Obecný zápis

Obecně se dá podmínka zapsat jako logický výrok. Podmínka může být splněna, nebo nemusí. Je dobré počítat obě varianty jako možné. Pokud je více alternativních řešení, tak se tomu říká vnořená podmínka.

Příklad:

if (hodnota operace hodnota) {
// Toto se spustí, pokud podmínka platí
} else {
// Toto se spustí, pokud podmínka neplatí
}

Nemusíme vždy definovat obě varianty (někdy to je naprosto zbytečné). Můžeme totiž definovat situaci v případě, že jen podmínka platí. To se dělá takto:

if (hodnota operace hodnota) {
// Toto se spustí, pokud podmínka platí
}

Logické operátory

Operátor Význam
== Rovná se
=== Rovná se a má stejný datový typ (lze porovnávat cokoli s čímkoli, ale podmínka je splněna jen když se jedná o hodnotu stejného datového typu (na př. číslo, text, …))
!= Nerovná se
<= Rovná se nebo je větší
>= Rovná se nebo je menší
< Větší
> Menší

Reálná ukázka

$a = 5;
$b = 3;
if ($a === $b) {
// blok, který se vypíše, pokud se $a rovná $b
} else {
// blok, který se vypíše, pokud se $a NErovná $b
}

Vnořené podmínky

Bohužel je výstupem pouze hodnota true (platí) a false (neplatí). Pokud tedy chceme brát v potaz více možností, tak musíme vložit více podmínek do sebe. Tomu se říká vnořená podmínka. Vnořená je z toho důvodu, že jedním z řešení podmínky je právě další podmínka.

$a = 5; // levá kapsa
$b = 3; // pravá kapsa
$kapsa = true; // mám kapsu?
if ($kapsa === true) {
if ($a > $b) {
echo 'V levé kapse je více';
} else {
echo 'V pravé kapse je více';
}
} else {
echo 'Nemáš kapsu';
}

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.
4.

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo online.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Status:
All systems normal.
2024