Ternární operátory v PHP (?:) - podmínka v jednom řádku

📅   26. 11. 2019
👤   Jan Barášek

Ternární operátor umožňuje zkrátit jednoduchou podmínku do jednoho řádku na místě, kde je rozepisování zbytečné, složité, nebo přímo nevhodné.

TL;DR

Ternární operátory jsou zkratkou pro if a else podmínky, proto je nemusíte používat. Hodí se pro stále se opakující kusy ověřovací logiky. Používejte formát (podmínka ? pozitivní logika : negativní logika) vždy včetně závorek. Používejte pro krátké ověření pro zpřehlednění a zkrácení kódu.

Základní definice

Často máme podmínku třeba ve tvaru:

$a = 5;
$b = 3;

if ($a > $b) {
   echo 'Je větší';
} else {
   echo 'Je menší';
}

Pokud tedy chceme vypsat jen jednu jednoduchou větu, musíme použít zbytečně 4 řádky kódu, což by šlo zkrátit na jeden.

$a = 5;
$b = 3;

echo 'Je ' . ($a > $b ? 'větší' : 'menší');

Obecně se ternární operátor zapisuje za pomoci 3 částí (proto se jmenuje "ternární"):

(podmínka ? pokud je pravda : pokud není pravda)

Ternární operátory se v praxi používají opravdu často, třeba k označení sudých řádků v tabulce:

$pole = [3, 1, 4, 1, 5, 9, 2];

for ($i = 0; $pole[$i]; $i++) {
   echo '<tr class="' . ($i % 2 ? 'odd' : 'even') . '">';

     // Tady se nějak pracuje s tabulkou...
     // třeba: echo '<td>' . $pole[$i] . '</td>';

   echo '</tr>';
}

Příklad použití ternárního operátoru

Docela často potřebujeme zkontrolovat existenci hodnoty nějaké proměnné a případně jí ihned použít. Pokud neexistuje, tak chceme vrátit defaultní hodnotu.

Klasickým přístupem se to řeší třeba takto:

$a = 5;
$b = 8;

$c = $a ? $a : $b;

Pokud existuje proměnná $a, použijte se jako hodnota $a, jinak $b.

Někdy však hodnotu získáváme z nějaké funkce:

$a = 5;
$b = 3;
$default = 42;

$c = funkce($a, $b) ? funkce($a, $b) : $default;

Tento způsob volání je velice neefektivní vzhledem k systémovým prostředkům. Nejprve se totiž musí funkce zavolat, a pokud existuje, tak se volá znovu, pro získání hodnoty, která se uloží do proměnné $c.

To by šlo lépe vyřešit přes pomocnou proměnnou:

$a = 5;
$b = 3;
$pomocnaPromenna = funkce($a, $b);
$default = 42;

$c = $pomocnaPromenna ? $pomocnaPromenna : $default;

Nevhodné použití

Ne vždy se ternární operátor vyplatí použít, protože při zápisu komplikovaných a vnořených podmínek způsobuje spíše zmatky.

Podívejte se sami na příklad:

$valid = true;
$lang = 'french';

$x = $valid
   ? ($lang === 'french' ? 'oui' : 'yes')
   : ($lang === 'french' ? 'non' : 'no');

Poznali byste na první pohled, že proměnná $x bude obsahovat hodnotu oui?

Po trochu cviku možná ano, ale to není ta správná odpověď. :)

Ověření (ne)existence hodnoty a použití výchozí

Největší sílu mají ternární operátory při rutinním ověřování (ne)existence hodnot a použití jiných výchozích.

Například chceme zjistit, jestli pro článek existuje jeho hlavní kategorie a pokud ne, tak vypsat náhradní hlášku:

echo $mainCategory ?? 'Kategorie neexistuje';

Operátor ?? (dva otazníky) ověří, jestli proměnná $mainCategory existuje a není null. Funguje stejně, jako funkce isset().

Ověření prázdnosti hodnoty

Velmi často se hodí konstrukce pro ověření, že výstupní hodnota není prázdná (není null, 0, false a podobně).

To se dá zapsat takto:

$a = 5;
$b = 3;
$default = 42;

$c = funkce($a, $b) ?: $default;

Nejprve se zavolá funkce($a, $b), poté se otestuje její hodnota a když není prázdná, tak se ihned předá do proměnné $c, jinak bude použita proměnná $default.

Operátor ?: funguje jako operátor != v podmínce (nepravda bez ohledu na datový typ) a zapamatovat se dá třeba tak, že vypadá jako smajlík s vlasy Elvise.

Podpora starších verzí PHP

Operátor ?: funguje od PHP 7. Ve starších verzí si musíme vystačit s podmínkou if (...), kterou lze docílit stejného chování. Nezapomínejte na to, že ternární operátory jsou ve skutečnosti jen zkratka k zápisu toho samého, co se řeší podmínkami.

Neexistence hodnoty lze ověřit funkcí isset(), která kontroluje, že proměnná existuje a není prázdná (null).

Místo kódu:

$a = 5;
$b = 3;

$c = $a ?? $b;

Potom zapíšeme starší alternativu:

$a = 5;
$b = 3;

$c = isset($a) && $a ?? $b;

Upozornění: Na pořadí isset() a samotné proměnné záleží. Pokud bychom pořadí otočili a proměnná neexistovala, tak by se vyvolala chyba přístupu do neexistující proměnné.

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby