Automatická minifikace PHP scriptu

📅   22. 08. 2019
👤   Jan Barášek

Občas potřebujeme zmenšit velký PHP script a stlačit jich několik do jednoho souboru. To se hodí třeba v případě, kdy vytváříme knihovnu, kterou budeme publikovat na internet a nechceme, aby nám do ní někdo zasahoval, nebo jde o užitečný script, který budeme často kopírovat a nechceme proto přenášet zbytečně mnoho dat.

Možným řešeným je minifikace kódu.

Připravil jsem pro to online nástroj (stačí vložit kód a ihned dostanete zpět jeho minifikovanou verzi).

Jádro minifikátoru lze po zestručnění zmenšit na toto minimum:

$file = 'StaticClass.php';

// Dgx's PHP shrinker

// PHP 4 & 5 compatibility
if (!defined('T_DOC_COMMENT'))
 define ('T_DOC_COMMENT', -1);

if (!defined('T_ML_COMMENT'))
 define ('T_ML_COMMENT', -1);

// read input file
$input = file_get_contents($file);

$space = $output = '';
$set = '!"#$&\'()*+,-./:;<=>[email protected][\]^`{|}';
$set = array_flip(preg_split('//',$set));

foreach (token_get_all($input) as $token) {
 if (!is_array($token))
  $token = array(0, $token);

 switch ($token[0]) {
  case T_COMMENT:
  case T_ML_COMMENT:
  case T_DOC_COMMENT:
  case T_WHITESPACE:
   $space = ' ';
   break;

  default:
   if (isset($set[substr($output, -1)]) ||
     isset($set[$token[1]{0}])) $space = '';
   $output .= $space . $token[1];
   $space = '';
 }
}

// write shrinked file
file_put_contents('min_'.$file, $output);

Jádro tvoří funkce token_get_all(), která naparsuje PHP kód na jednotlivé "atomy" (tokeny), které lze už jednoznačně poznat a podle potřeby následně ignorovat.

Vygeneruje například (pro ukázku jsem použil metodu Nette\Utils\Images):

Minifikovaný kód

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce