Optimalizace výkonu

Články

Automatická minifikace PHP scriptu 22. 08. 2019
Občas potřebujeme zmenšit velký PHP script a stlačit jich několik do jednoho souboru. To se hodí třeba v případě, kdy vytváříme knihovnu,…
UUID a výkon rozsáhlých aplikací 08. 11. 2019
Když se velikost databáze rozroste nad řádově miliony řádků, je vhodné začít řešit škálování aplikace a databázi rozdělit na více fyzických…
Mergování velkých polí v PHP 06. 02. 2020
Často potřebujeme spojit více polí dohromady, to lze velmi elegantně provést funkcí array_merge: $userIdsA = [1, 2, 3]; $userIdsB = [5, 6,…
Návrat z UUID na integer 02. 05. 2021
Při vývoji softwaru dojde programátor celkem často na scestí, kdy stojí před architektonickým rozhodnutím, které bude mít obrovská dopad na…