PHP Include - vložení souboru do stránky

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Konstrukt include automaticky vkládá do aktuální stránky další soubory/script.

Pokud jde o PHP, bude automaticky spuštěn a pochopen tak, jako kdyby na uvedeném místě vždycky byl.

Příklad:

include 'novinky.html';

Praktické využití

  • Společné menu a nabídky,
  • Novinky, aktuality, zprávy a stejné obsahy,
  • Hlavička nebo patička, ...

Dynamické načítání souborů

Často potřebujeme soubory načítat dynamicky, například na základě proměnné.

Například:

$clanek = 'neco';

include $clanek . '.html';

Nebo můžeme do stránky dynamicky načítat články:

include 'clanky/' . $_GET['page'] . '.html';

Po zavolání URL s parametrem page dojde k automatickému vložení článku, například: https://example.com/?page=novinky.

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce