PHP Manual
/
Proměnné

Superglobální proměnné

01. 11. 2019

Superglobální proměnné slouží k předávání globálního stavu aplikace a HTTP komunikace.

Výhoda těchto proměnných je hlavně ta, že jsou k dispozici vždy a všude. V praxi se jedná o pole hodnot, kde přistupujeme ke konkrétní informaci podle indexu. V různých kontextech se může dostupnost klíčů lišit (vysvětleno níže).

Druhy superglobálních proměnných

Všechny superglobální pole v PHP jsou pole a značí se dolarem následovaný podtržítkem (kromě $GLOBALS) a velkými znaky.

V PHP 7 existují zejména tyto:

Proměnná Popis
$_GET URL parametry odeslané metodou GET
$_POST Data z formuláře odeslaná metodou POST. Pozor, při ajaxu se může chovat jinak.
$_REQUEST Data z formuláře odeslaná libovolnou metodou ($_GET, $_POST a $_REQUEST).
$_FILES Technické informace o právě nahranávaných souborech, například přes konstrukci <input type="file">
$_SERVER Nastavení webového serveru, IP adresa, konfigurace... liší se podle prostředí (při zavolání PHP scriptu z Terminálu bude obsahovat jiné hodnoty a například bude chybět informace o aktuálním requestu).
$_COOKIE Nastavené cookies.
$_SESSION Data relace (session), pokud existuje a byla v minulosti nastavena.
$GLOBALS Pozor, neobsahuje v názvu podtržítko! Jde o tzv. Globální proměnnou a alternativní zápis pro klíčové slovo global. Pokud máte v aplikaci globální proměnnou $promenna, lze k ní přistupovat taky konstrukcí $GLOBALS["promenna"]. Použití globálních proměnných je ale návrhově špatné a nečisté řešení, proto to raději nedělejte.
$_ENV Informace o aktuálním prostředí, kde PHP běží.

Vypsání všech existujících hodnot uděláme jednoduše:

foreach ($_SERVER as $key => $value {
echo $key . ': ' . $value . '<br>';
}

Pozor: Ne všechny indexy musí vždy existovat (například pokud script spustí cron v CLI režimu, tak nebude existovat index s URL adresou stránky nebo IP adresa requestu).

Přístup k proměnným

Doporučuji veškeré globální proměnné (kromě $_SESSION) používat jen a pouze pro čtení. Obsahují totiž globální data aplikace a jiný kód s tím může počítat (například jiná nainstalovaná knihovna).

Nevýhoda globálního stavu je také v tom, že se nelze na přesné hodnoty vždy spolehnout a to dokonce ani na jejich existenci, proto jejich klíče vždy raději kontrolujte konstrukcí isset().

Pro uložení nové cookies použijte funkci setcookie() a nevkládejte hodnotu přímo. Ta je totiž pouze pro čtení.

Poučení

Nikdy slepě nevěřte hodnotám superglobálních proměnných!

Uživatel může pomocí URL a odeslaných hlaviček ovlivnit, jak budou hodnoty nastaveny. Veškeré vstupy je potřeba vždy pečlivě validovat.

Register globals - průšvih staré verze PHP

Ve staré verzi PHP (do verze 5.4.0) existovala speciální direktiva register-globals (konfigurovatelné v php.ini), která způsobovala, že se veškeré předané parametry v URL automaticky zaregistrovaly jako proměnné.

Například:

Uživatel přišel na URL: https://example.com/script.php?var=24

A PHP v rámci scriptu automaticky vytvořilo proměnnou $var s hodnotou 24.

Takže fungovalo klasicky:

<?php
echo $var;

Kdokoli tedy mohl do scriptu podstrčit libovolnou proměnnou a měnit její obsah. Bezpečnost evidentně nebyla vždy priorita. Notykrávo.

Další zdroje

Podrobnější popis najdete v oficiálním manuálu.

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.
6.

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo online.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Status:
All systems normal.
2023