Proměnné

Články

Proměnné v PHP 22. 08. 2019
Tato stránka je kompletní shrnutí fungování proměnných v PHP. Text je psán mírně odborným stylem a začátečníci mu nemusí plně rozumět.…
Lokální proměnné v PHP 22. 08. 2019
Lokální proměnné mají platnost jen uvnitř těla funkce nebo metody (v objektovém programování). Pokud pracujeme v kontextu běžného scriptu,…
Proměnné proměnné 22. 08. 2019
Upozornění: Tento článek byl napsán před mnoha lety a některé informace mohou být zastaralé, nebo nepravdivé. Při čtení na to, prosím,…
Globální proměnné v PHP 22. 08. 2019
Globální proměnné jsou kdykoli k dispozici v každé části aplikace a nemusíme je předávat. Pozor: Dobře navržená aplikace by neměla…
Datové typy v PHP 23. 08. 2019
Veškerá zpracovávaná data v PHP jsou určitého typu. Například celé číslo, řetězec nebo boolean (pravda / nepravda). Základní datové typy…
Superglobální proměnné 01. 11. 2019
Superglobální proměnné slouží k předávání globálního stavu aplikace a HTTP komunikace. Výhoda těchto proměnných je hlavně ta, že jsou k…
Zásady zápisu proměnných 16. 02. 2020
Toto je druhý díl výukového seriálu o PHP. V tomto díle se podíváme na základní pravidla pro zápis proměnných. Tato stránka slouží jen jako…