PHP funkce strpos - výskyt podřetězce v řetězci

📅   26. 11. 2019

Funkce najde pozici prvního výskytu podřetězce v řetězci, což lidsky znamená, že ověří, jestli předaný řetězec obsahuje hledaný výraz a vrátí jeho pozici.

Funkce strpos vrací pozici hledaného textu v řetězci. Pokud řetězec obsahuje, vrátí pozici jeho prvního znaku jako integer (celé číslo), pokud neobsahuje, vrátí false (nepravda). Toho můžeme využít při testování řetězců.

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$haystack string povinné Řetězec, ve kterém se bude hledat
$needle mixed povinné Pokud není řetězec, převede se na číslo (integer) a použije se jako pořadová hodnota znaku.
$offset int 0 Pokud je nastavena nějaká hodnota, funkce nejprve odpočítá uvedený počet znaků od začátku řetězece a až poté začne vyhledávat. Na rozdíl od funkce strrpos a strripos nemůže být offset záporný.

Výskyt řetězce v textu - aktualizace PHP 8

Od PHP 8 existuje nativní způsob, jak ověřit existence řetězce v textu. Dělá se to velmi jednoduše nativní funkcí str_contains:

if (str_contains('[email protected]', '@')) {
    // E-mail obsahuje zavináč
}

Výskyt řetězce v textu

Pozor: Funkce str_contains je od PHP 8 nativní součást jazyka.

Často potřebujeme zjistit, jestli text obsahuje určitý řetězec. Až do verze PHP 8 neexistovala funkce str_contains, proto se předtím implementovala takto:

/**
 * Obsahuje $haystack řetězec $needle?
 */
function str_contains(string $haystack, string $needle): bool
{
    return strpos($haystack, $needle) !== false;
}

Podle toho lze sestavit například podmínka, zda řetězec obsahuje druhý řetězec a podle toho se dál zařídit:

if (strpos('[email protected]', '@') !== false) {
    // E-mail obsahuje zavináč
}

Výhoda této metody ověření výskytu řetězce je její extrémní rychlost. Pokud potřebujete ověřit složitější shodu, budou potřeba regulární výrazy.

Návratové hodnoty

Funkce vždy vrátí pozici řetězce jako celé číslo (int), nebo hodnotu false (nepravda), pokud řetězec neobsahuje hledanou frázi.

Další zdroje

Oficiální manuál

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby