PHP funkce explode()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Rozdělí string podle oddělovače typu string. Nelze nastavit více oddělovačů.

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$delimiter string Oddělovací string
$string string Vstupní řetězec
$limit int null Když je limit kladné číslo, vrácené pole bude obsahovat maximálně tolik prvků, kolik je limit. V posledním prvku pole budou případně další nenaparsované hodnoty, které se nevešly do pole. Pokud je limit záporný, parsuje se od konce řetězce.

Návratové hodnoty

array

Vrátí pole prvků získaných podle oddělovače.

Když je oddělovač prázdn, vrátí false.

Pokud oddělovač obsahuje hodnotu, která není v řetězci obsažena a je použit záporný limit, bude vráceno prázdné pole. Pro ostatní nastavení limitu vrátí pole s jediným prvkem, kde bude původní string v nezměněné podobě.

$items = explode(',', '2,4,6,8');

foreach ($items as $item) {
	echo $item . '<hr>';
}

Další zdroje

https://www.php.net/manual/en/function.explode.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby