PHP Manual
/
Zpracování řetězců

PHP funkce Explode - rozdělení řetězce podle oddělovače

26. 11. 2019

Obsah článku

Explode slouží k snadnému rozdělení řetězce podle oddělovače.

  • Jednotlivé výsledky vrací jako pole číslované od nuly,
  • nelze vložit pole, vstupem je pouze řetězec,
  • nelze oddělovač měnit během parsování, nelze zvolit více oddělovačů.
Podpora PHP 4 a novější
Stručný popis Rozdělení řetězce do pole podle oddělovače.
Požadavky Žádné
Poznámka Nelze vložit pole, jen řetězec.

Často potřebujeme rozdělit řetězec podle nějakého jednoduchého pravidla. Třeba seznam čísel oddělených čárkou.

Na to se výborně hodí funkce explode(), která prvním parametrem přijímá separátor (rozdělující řetězec) a druhým parametrem samotná data:

$cisla = '3, 1, 4, 1, 5, 9';
$parser = explode(', ', $cisla);
foreach ($parser as $cislo) {
echo $cislo . '<br>';
// Tady můžeme čísla dále zpracovat
}

Co když ale budou čísla oddělena čárkou, ale kolem budou různě mezery?

Řešení je parsování podle nejmenšího společného podřetězce a následné odstranění nechtěných znaků kolem (mezery a jiné bílé znaky):

$cisla = '3, 1,4, 1 , 5 ,9';
$parser = explode(',', $cisla);
foreach ($parser as $cislo) {
echo trim($cislo) . '<br>';
// Tady můžeme čísla dále zpracovat
}

Funkce trim() v tomto případě elegantně odstraní bílé znaky kolem (mezery, tabulátory, konce řádků, ...), čímž dostaneme jen čistá data.

Limit, omezení počtu vyparsovaných entit do pole

TIP: Na mnoho příkladů se explode() nehodí a je mnohem lepší použít regulární výrazy.

Často ovšem chceme data parsovat jen do určité vzdálenosti, k tomu lze omezeně použít třetí (nepovinný) parametr limit.

Mějme například strukturovaná data oddělená dvojtečkou, u kterých chceme získat obsah za první dvojtečkou a další dvojtečky ignorovat. Příklad:

$cas = 'format: "j.n.Y - H:i"';

Kdybychom řetězec parsovali pouze jako:

$parser = explode(':', $cas);

Získali bychom tyto 3 podřetězce (v jiných případech by jich mohlo být mnohem více):

'format'
' "j.n.Y - H'
'i"'

Proto do parseru nastavíme limit, kolik prvků získat (a případně všechny další budou připojeny na konec posledního prvku):

$parser = explode(':', $cas, 2);
// vrátí:
echo $parser[0]; // format
echo $parser[1]; // "j.n.Y - H:i"

Poznámka: Nechtěné uvozovky lze z řetězce odmazat například funkcí trim():

echo trim($parser[1], '"'); // druhý parametr uvádí mapu znaků k odstranění

Between, získání řetězce mezi dvěma řetězci

Často potřebujeme získat řetězec, který je ohraničen dvěma jinými řetězci. Přímo v PHP na to žádná funkce neexistuje, ale můžeme si jí napsat sami:

function between(string $left, string $right, string $data): string
{
$l = explode($left, $data);
$r = explode($right, $l[1]);
return $r[0];
}

Regulární výrazy

Mnohem elegantnějšího rozdělování a práci s řetězci lze dosáhnout za pomoci regulárních výrazů, které probírám na samostatné stránce.

Podobné funkce

Příklad parsování IP adresy

$ip = '10.0.0.138';
$parser = explode('.', $ip);
echo $parser[0]; // vypíše "10"
echo $parser[1]; // vypíše "0";

V proměnné $ip je vstupní řetězec, který je parsován podle oddělovače ., návratem je pole. Parsování probíhá až do konce řetězce, pokud není stanoven limit.

Parametry

# Typ Popis
1 string Oddělovací řetězec.
2 string Parsovaný řetězec.
3 int Limit parsování. Jedná se o nepovinný parametr. Příklad:

$text = 'PHP je můj nejoblíbenější jazyk!';
$parser = explode(' ', $text, 1);
echo $parser[0]; // vypíše první slovo
echo $parser[1]; // vypíše zbytek textu
echo $parser[2]; // nevypíše nic, protože byl nastaven limit!

Návratové hodnoty

Návratem je pole s rozparsovaným řetězcem.

Indexy jsou číslovány od nuly až po X, pokud není určen limit.

Rozdíly oproti starším verzím

Verze PHP Popis
5.1.0 Byla přidána podpora záporného limitu při pasování.
4.0.1 Přidán nepovinný parametr limit.

Tipy a poznámky

Při použití záporného limitu se uvede počet prvků od konce řetězce.

Příklad:

$str = 'one|two|three|four';
// kladný limit
print_r(explode('|', $str, 2));
// záporný limit (od PHP 5.1)
print_r(explode('|', $str, -1));

Návratem budou následující pole:

Array
(
[0] => one
[1] => two|three|four
)
Array
(
[0] => one
[1] => two
[2] => three
)

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.
3.

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo online.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Status:
All systems normal.
2023