Zjištění IP adresy uživatele v PHP

📅   28. 02. 2020
👤   Jan Barášek

V PHP lze IP adresu na základní úrovni detekovat velmi jednoduše:

echo 'Víte že, vaše IP adresa je ' . $_SERVER['REMOTE_ADDR'] . '?';

Pozor: Zjištění IP adresy jako klíče pole $_SERVER['REMOTE_ADDR'] je možné pouze v případě, že bylo PHP voláno z prohlížeče. V CLI režimu (například spuštění z Terminálu cronem) není IP adresa k dispozici (dává to smysl, protože se nevykonává žádný síťový request).

Spolehlivé zjištění IP adresy

Po dlouhých letech vývoje jsem nakonec zůstal u této implementace:

function getIp(): string
{
  if (isset($_SERVER['HTTP_CF_CONNECTING_IP'])) { // Cloudflare support
    $ip = $_SERVER['HTTP_CF_CONNECTING_IP'];
  } elseif (isset($_SERVER['REMOTE_ADDR']) === true) {
    $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
    if (preg_match('/^(?:127|10)\.0\.0\.[12]?\d{1,2}$/', $ip)) {
      if (isset($_SERVER['HTTP_X_REAL_IP'])) {
        $ip = $_SERVER['HTTP_X_REAL_IP'];
      } elseif (isset($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'])) {
        $ip = $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'];
      }
    }
  } else {
    $ip = '127.0.0.1';
  }
  if (in_array($ip, ['::1', '0.0.0.0', 'localhost'], true)) {
    $ip = '127.0.0.1';
  }
  $filter = filter_var($ip, FILTER_VALIDATE_IP, FILTER_FLAG_IPV4);
  if ($filter === false) {
    $ip = '127.0.0.1';
  }

  return $ip;
}

Mnohem lepší tedy je:

echo 'Víte že, vaše IP adresa je ' . getIp() . '?';

Pokud se IP podaří zjistit rovnou, nebo je pouze IPv6, nebo jde o CLI režim (například cron), vrací se 127.0.0.1 (localhost).

Implementace zohledňující hlavičky X-Forwarded-For a X-Real-IP je přímo v PHP extrémně nebezpečná, protože může snadno dojít k modifikaci dat a útočník může podstrčit falešnou IP adresu a tím například zobrazit administraci, nebo aktivovat Debug mód webu (Nette Tracy). Na druhou stranu některé proxované requesty musíme přijímat (například při proxování provozu přes službu Cloudflare, nebo při běhu Apache a Ngnix na jednom stroji, kdy se volají lokálně hned po sobě).

V případě příméh přístupu uživatele k serveru existuje jen jediné správné řešení, a to zajistit na Apache (pomocí RemoteIP rozšíření) a v Nginx přes remote_ip rozšíření, aby se X-Forwarded-For nastavovalo ze skutečné IP adresy návštěvníka a nebylo možné IP adresu nastavit HTTP hlavičkou.

Do pole $_SERVER['REMOTE_ADDR'] se automaticky dostává správná IP adresa (tedy IP adresa, ze které přišel request přímo na PHP) a nemusíme to řešit.

Přístup uživatele přes proxy

Často se stává, že uživatel přistupuje přes proxy. Poté je skutečná IP adresa uložena v proměnné $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'].

Tento případ může nastat například v okamžiku, kdy je routing na serveru vyřešen metodou Ngnix -> Apache -> PHP, kdy Ngnix slouží jako reverzní proxy před Apache. V takovém případě PHP vidí jen IP adresu v rámci interní sítě (obvykle ve tvaru 127.0.0.*).

Takto se může chovat například služba Cloudflare a je potřeba si dávat pozor, jestli pracujeme s IP adresou skutečného uživatele, nebo proxy serveru. Za mě je nejlepší způsob stáhle použití funkce getIp(), která je uvedena na začátku článku. Detekci Cloudflare můžeme zajistit ověřením existence klíče $_SERVER['HTTP_CF_CONNECTING_IP'], který se v každém proxovaném requestu automaticky přenáší.

Ukládání IP adresy

Záleží na tom, jakou IP adresu máte k dispozici.

 • IPv4 IP adresu lze uložit do 4 bajtů, k tomu slouží funkce ip2long,
 • Pro IPv6 IP adresu však musíme použít 16 bajtů a převodní funkce neexistuje.

Pokud váš databázový server přímo nepodporuje datový typ pro IP adresu, doporučuji IP adresu ukládat jako varchar(39), kam se vejdou obě verze jako řetězec a zároveň bude čitelná člověkem.

Při ukládání IP adresy zvažte, jestli dává smysl ukládat i doménové jméno zjištěné funkcí gethostbyaddr. Při výpisu a vyhledávání zjišťovat jména nelze, protože to trvá velmi dlouho a navíc se mohou v čase změnit.

Blokace IP adresy návštěvníka

Ideální řešení je vytvoření seznamu blokovaných IP adres a při každém requestu tento seznam porovnat s aktuální IP adresou. Pokud se adresy shodují, bude request ihned zastaven.

$blackList = [
  'prvni-ip',
  'druha-ip',
];

if (\in_array(getIp(), $blackList, true) === true) {
  echo 'Bohužel máte blokovanou ip adresu :-(';
  die; // Ukončíme request
}

Ukázka předpokládá implementaci funkce getIp() jako je v ukázce výše.

Výkonnější řešení je ověřovat výskyt indexu v poli:

$blackList = [
  'prvni-ip' => true,
  'druha-ip' => true,
];

if (isset($blackList[getIp()]) === true) {
  echo 'Bohužel máte blokovanou ip adresu :-(';
  die; // Ukončíme request
}

IP adresa serveru a název serveru

IP adresa serveru je obvykle uložena v poli $_SERVER['SERVER_ADDR'] a jeho název lze tedy získat konstrukcí: gethostbyaddr($_SERVER['SERVER_ADDR']).

Pokud se však používá koncepce Ngnix -> Apache -> PHP a Ngnix je v roli reverzní proxy, tak se reálná IP adresa serveru nezobrazuje.

Název serveru lze v takovém případě zjistit v poli $_SERVER['SERVER_NAME'], nebo funkcí php_uname('n'). Oficiální dokumentace funkce uname.

Tímto trikem potom můžeme zjistit veřejnou IP adresu serveru: gethostbyname(php_uname('n')).

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby