Zjištění IP adresy uživatele v PHP

   13. 07. 2020

V PHP lze IP adresu na základní úrovni detekovat velmi jednoduše:

echo 'Víte že, vaše IP adresa je ' . $_SERVER['REMOTE_ADDR'] . '?';

Pozor: Zjištění IP adresy jako klíče pole $_SERVER['REMOTE_ADDR'] je možné pouze v případě, že bylo PHP voláno z prohlížeče. V client režimu (například spuštění z Terminálu cronem) není IP adresa k dispozici (dává to smysl, protože nebyl položen žádný request).

Spolehlivé zjištění IP adresy

function getIp(): string
{
  $ip = null;

  if (isset($_SERVER['REMOTE_ADDR'])) {
    $ip = filter_var($_SERVER['REMOTE_ADDR'], FILTER_VALIDATE_IP, FILTER_FLAG_IPV4);
  }

  return is_string($ip) ? $ip : '127.0.0.1';
}

Mnohem lepší tedy je:

echo 'Víte že, vaše IP adresa je ' . getIp() . '?';

Pokud se IP podaří zjistit, nebo je pouze IPv6, nebo jde o CLI režim (například cron), vrací se 127.0.0.1 (localhost).

Implementace zohledňující hlavičky X-Forwarded-For a X-Real-IP je přímo v PHP extrémně nebezpečná, protože může snadno dojít k modifikaci dat a útočník může podstrčit falešnou IP adresu a tím například zobrazit administraci, nebo aktivovat Debug mód webu (Nette Tracy).

Jediné správné řešení je zajistit na Apache (pomocí RemoteIP rozšíření) a v Nginx přes remote_ip rozšíření, aby se X-Forwarded-For nastavovalo ze skutečné IP adresy návštěvníka a nebylo možné IP adresu nastavit HTTP hlavičkou.

Do pole $_SERVER['REMOTE_ADDR'] se automaticky dostává správná IP adresa a nemusíme to řešit.

Ošetření výstupu funkcí is_string($ip) je velmi zásadní, protože proměnná $ip nemusela být definována (v CLI režimu bude proměnná null), případně může být IP adresa nevalidní (například na localhostu může být hodnotu ::1 a pak by proměnná byla false). Tento zápis podmínky oba případy řeší.

Přístup uživatele přes proxy

Často se stává, že uživatel přistupuje přes proxy. Poté je skutečná IP adresa uložena v proměnné $_SERVER["HTTP_X_FORWARDED_FOR"].

Tento případ může nastat například v okamžiku, kdy je routing na serveru vyřešen metodou Ngnix -> Apache -> PHP, kdy Ngnix slouží jako reverzní proxy před Apache. V takovém případě PHP vidí jen IP adresu v rámci interní sítě (obvykle ve tvaru 127.0.0.*).

Takto se může chovat například služba Cloudflare a je potřeba si dávat pozor, jestli pracujeme s IP adresou skutečného uživatele, nebo proxy serveru. Za mě je nejlepší způsob stáhle použití funkce getIp(), která je uvedena na začátku článku.

Ukládání IP adresy

Záleží na tom, jakou IP adresu máte k dispozici.

 • IPv4 IP adresu lze uložit do 4 bajtů, k tomu slouží funkce ip2long,
 • Pro IPv6 IP adresu však musíme použít 16 bajtů a převodní funkce neexistuje.

Pokud váš databázový server přímo nepodporuje datový typ pro IP adresu, doporučuji IP adresu ukládat jako varchar(39), kam se vejdou obě verze jako řetězec a zároveň bude čitelná člověkem.

Při ukládání IP adresy zvažte, jestli dává smysl ukládat i doménové jméno zjištěné funkcí gethostbyaddr. Při výpisu a vyhledávání zjišťovat jména nelze, protože to trvá velmi dlouho a navíc se mohou v čase změnit.

Blokace IP adresy návštěvníka

Ideální řešení je vytvoření seznamu blokovaných IP adres a při každém requestu tento seznam porovnat s aktuální IP adresou. Pokud se adresy shodují, bude request ihned zastaven.

$blackList = [
  'prvni-ip',
  'druha-ip',
];

if (\in_array(getIp(), $blackList, true) === true) {
  echo 'Bohužel máte blokovanou ip adresu :-(';
  die; // Ukončíme request
}

Ukázka předpokládá implementaci funkce getIp() jako je v ukázce výše.

Výkonnější řešení je ověřovat výskyt indexu v poli:

$blackList = [
  'prvni-ip' => true,
  'druha-ip' => true,
];

if (isset($blackList[getIp()]) === true) {
  echo 'Bohužel máte blokovanou ip adresu :-(';
  die; // Ukončíme request
}

IP adresa serveru a název serveru

IP adresa serveru je obvykle uložena v poli $_SERVER['SERVER_ADDR'] a jeho název lze tedy získat konstrukcí: gethostbyaddr($_SERVER['SERVER_ADDR']).

Pokud se však používá koncepce Ngnix -> Apache -> PHP a Ngnix je v roli reverzní proxy, tak se reálná IP adresa serveru nezobrazuje.

Název serveru lze v takovém případě zjistit v poli $_SERVER['SERVER_NAME'], nebo funkcí php_uname('n'). Oficiální dokumentace funkce uname.

Tímto trikem potom můžeme zjistit veřejnou IP adresu serveru: gethostbyname(php_uname('n')).

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce