Získání abecedy, pole čísel a intervalů

Poměrně často potřebujeme mít k dispozici pole hodnot, které se odvozují velice jednoduchým algoritmem (třeba pole čísel od $min do $max), to lze vyřešit buď složitě:

getNumbers(10, 100);

function getNumbers(int $min, int $max): array
{
	$numbers = [];
	for ($i = $min; $i <= $max; $i++) {
		$numbers[] = $i;
	}

	return $numbers;
}

Nebo použít hotovou funkci range($min, $max, $step):

// [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]
foreach (range(0, 12) as $number) {
	echo $number . '; ';
}

// [0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100]
foreach (range(0, 100, 10) as $number) {
	echo $number . '; ';
}

// ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i']
foreach (range('a', 'i') as $char) {
	echo $char . '; ';
}

// ['c', 'b', 'a']
foreach (range('c', 'a') as $char) {
	echo $char . '; ';
}

Tato funkce má využití třeba v modulu Paginator, který řeší stránkování dlouhého seznamu výsledků, nebo obecně zatřídění do nějakého katalogu.

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi na mail jan@barasek.com a domluvíme si schůzku.

Pomohl Vám tento článek?

TopList counter