SOLID principy

📅   17. 01. 2022
👤   Jan Barášek

Solid principy představují způsob, sadu doporučení a principů, jak budovat robustní software. SOLID principy fungují pro objektově orientovaný návrh (OOP). Jejich autorem je Robert C. Martin a pochází zhruba z roku 2000.

Rychlý přehled

Znak Název principu Vysvětlení
S Single responsibility principle Každá třída má právě jednu zodpovědnost.
O Open/Closed principle Funkcionalitu třídy lze rozšířit bez nutnosti její modifikace.
L Liskov substitution principle Třídy musí být plně nahraditelné svými potomky.
I Interface segregation principle Používat malá a úzce zaměřená rozhraní.
D Dependency inversion principle Závislost na abstrakcích, nikoliv na implementacích.

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce