Zvýrazňování syntaxe PHP kódu funkcí highlight_string()

📅   11. 09. 2019

Pro zvýrazňování PHP kódu existuje celá řada knihoven, které mají různou spolehlivost a jsou různě náročné nainstalovat.

Pokud na zvýrazňování nemáme moc velké nároky, lze použít i přímo vestavěné funkce v PHP.

Základní použití

Nejmenší možný příklad:

highlight_string('<?php phpinfo(); ?>');

Funkce vrátí přímo na výstup zvýrazněný kód pomocí HTML značek (PHP 4):

<code><font color="#000000">
<font color="#0000BB">&lt;?php phpinfo</font><font color="#007700">(); </font><font color="#0000BB">?&gt;</font>
</font>
</code>

V PHP 5 vypadá výstup o něco lépe (používá správě atribut style):

<code><span style="color: #000000">
<span style="color: #0000BB">&lt;?php phpinfo</span><span style="color: #007700">(); </span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>
</span>
</code>

Kód je automaticky escapovaný, nemusíte se bát ho vypsat do stránky. Neobsahuje zranitelnost XSS.

Jak zvýrazňování interně funguje

Proces zvýraznění kódu je velmi komplikovaný, protože nástroj musí rozumět syntaxi jazyka a znát všechna jeho pravidla.

PHP tuto úlohu řeší tak, že kód přijatý jako string nejprve rozparsuje na sérii malých logických celků procesem zvaným tokenizace řetězců (to se dá použít na mnohem víc věcí, třeba na implementaci pokročilé kalkulačky).

Jednotlivé tokeny pak dostanou vlastní barvu a vypíší se ve stejném pořadí, jako byly v původním zdrojovém kódu.

POZOR:

Protože je pro výstup hodnoty interně využíván výstupní buffer, nemůže být funkce použita jako callback bufferovací funkce ob_start().

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$str string PHP kód, který má být zvýrazněn. Měl by zahrnovat úvodní značku <?php.
$return bool null Pokud je true, funkce vrátí zvýrazněný kód.

Návratové hodnoty

Pokud je $return nastaven na true, vrací funkce zvýrazněný kód. Pokud je $return nastaven na false, vrací funkce true při úspěchu a zvýrazněný kód vypisuje.

Hodnotu false vrátí v případě selhání.

Konfigurace

Jednotlivým PHP tokenům můžeme nastavit vlastní barvy funkcí ini_set() a to například takto:

ini_set("highlight.comment", "#008000");
ini_set("highlight.default", "#000000");
ini_set("highlight.html", "#808080");
ini_set("highlight.keyword", "#0000BB; font-weight: bold");
ini_set("highlight.string", "#DD0000");

Další zdroje

Oficiální manuál

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby