PHP funkce highlight_string()

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Syntax highlighting of a string

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$str string The PHP code to be highlighted. This should include the opening tag.
$return bool null Set this parameter to true to make this function return the highlighted code.

Návratové hodnoty

string

|bool If return is set to true, returns the highlighted code as a string instead of printing it out. Otherwise, it will return true on success, false on failure.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.highlight-string.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Pomohl Vám tento článek?