PHP Manual
/
Funkce

Pure funkce - čisté funkce v PHP

27. 10. 2021

Obsah článku

Ve funkcionálním programování existuje pojem tzv. **čisté funkce** (anglicky **pure function**), což označuje funkci, která na stejný vstup vrací vždy stejný výstup (tedy je deterministická), a zároveň netrpí žádnými side-efekty (tedy neovlivňuje své okolí).

Jak vypadá pure funkce

Příklad pure funkce:

// This is a pure function
function add(int $a, int $b): int
{
return $a + $b;
}

Jedná se o čistou funkci, protože výstup je vždy stejný na základě vstupních argumentů.

Co není pure funkce

// This is an impure function
function add(int $a, int $b): int
{
echo 'Adding...';
file_put_contents('file.txt', 'value: ' . $a);
return $a + $b;
}

Tento typ funkce není čistý, protože funkce mění souborový systém. Další typ nečisté funkce je případ, kdy interaguje s databází, vypisuje na obrazovku a podobně.

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.
3.

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo online.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Status:
All systems normal.
2024