Rozdíly mezi CLI a CGI

📅   15. 10. 2021
👤   Jan Barášek

PHP může běžet v různých prostředích. Nečastější prostředí je CGI, které se spustí, když PHP zpracovává HTTP request. PHP script je ale také možné spustit z Terminálu, v takovém případě jde o tzv. CLI úlohu (Command-line interface).

Nejdůležitější rozdíly mezi CLI a CGI

 • Na rozdíl od CGI SAPI nezapisuje CLI ve výchozím nastavení na výstup žádné hlavičky.
 • Existují některé direktivy php.ini, které jsou v CLI SAPI přepsány, protože v prostředí shellu nemají smysl:
  • html_errors: Výchozí hodnota CLI je FALSE
  • implicit_flush: výchozí hodnota CLI je TRUE
  • max_execution_time: výchozí hodnota CLI je 0 (neomezeně)
  • register_argc_argv: výchozí hodnota CLI je TRUE
 • Skript může mít argumenty příkazového řádku! Proměnná $argc vám poskytuje počet argumentů předávaných aplikaci. A pole $argv vám poskytne pole skutečných argumentů
 • Pro prostředí shellu jsou definovány 3 nové konstanty: STDIN, STDOUT, STDERR. Všechny jsou obsluhami souborů pro odpovídající zařízení shellu. Například STDIN je obsluha pro fopen('php://stdin', 'r'). Řádek ze STDIN tedy můžete přečíst takto: $strLine = trim(fgets(STDIN));. STDIN je již definován za vás pomocí PHP CLI.
 • PHP CLI nemění aktuální adresář na adresář prováděného skriptu. Aktuálním adresářem pro skript by byl adresář, ve kterém spustíte příkaz PHP CLI.
 • Pro PHP CLI je k dispozici řada UŽITEČNÝCH voleb. Které vám umožní získat některé cenné informace o vašem nastavení php, vašem php skriptu nebo ho spustit v různých režimech.
 • V PHP 5 došlo k některým změnám v názvech souborů CLI a CGI. V PHP 5 byla verze CGI přejmenována na php-cgi.exe (dříve php.exe) a verze CLI se nyní nachází v hlavním adresáři (dříve cli/php.exe).
 • V PHP 5 byl také zaveden nový režim: php-win.exe. Ten se rovná verzi CLI, s tím rozdílem, že ve php-win se nic nevypisuje, a neposkytuje tedy žádnou konzoli (na obrazovce se nezobrazuje "dos box"). Toto chování je podobné jako u PHP GTK.
Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby