Správa serveru

Články

Informace o PHP a konfigurace serveru (phpinfo(), php.ini) 22. 08. 2019
Často potřebujeme o serveru zjistit co nejvíc informací, k tomu se výborně hodí nativní funkce phpinfo(): phpinfo(); die; // po vypsání…
Instalace PHP do počítače (Windows) - VertrigoServer 22. 08. 2019
Tato stránka v minulosti pojednávala o webovém serveru Vertrigo, který fungoval pro Windows XP a starší. Tento webový server již není…
Composer - kompletní přehled funkcí pro pokročilé 10. 03. 2020
Jak už víte, tak Composer je robustní správce balíků a závislostí pro PHP, přes který můžete elegantně spravovat stovky projektů najednou a…
Rozdíly mezi CLI a CGI 15. 10. 2021
PHP může běžet v různých prostředích. Nečastější prostředí je CGI, které se spustí, když PHP zpracovává HTTP request. PHP script je ale…