PHP Manual
/
Proměnné

Globální proměnné v PHP

22. 08. 2019

Globální proměnné jsou kdykoli k dispozici v každé části aplikace a nemusíme je předávat.

Pozor: Dobře navržená aplikace by neměla globální proměnné používat, protože porušují princip zapouzdřenosti a při neopatrném zacházení dochází k těžko odhalitelným chybám.

Příklad použití:

$a = 1;
$b = 2;
function suma(): void
{
global $a, $b;
$b = $a + $b;
}
suma();
echo $b; // vypíše číslo 3, protože proměnná $b je globální

Všimněte si, že jsme získali proměnnou $a a $b mimo její přirozený kontext. Toto chování se označuje jako "magické", protože pokud jiná funkce přepíše aktuálně používané proměnné, tak dojde k nečekanému stavu aplikace.

Správně by se měla aplikace zapouzdřit a proměnné pokaždé předávat:

$a = 1;
$b = 2;
function suma(int $a, int $b): int
{
return $a + $b;
}
echo suma($a, $b); // vypíše 3

Díky tomuto můžeme funkci volat dynamicky s různými vstupními parametry a její výstup bude závislý jen na vstupech, nikoli okolním prostředí.

Získání vstupních parametrů z URL

Snad jediný rozumný způsob využití globální proměnných je u parsování vstupu uživatele, v takovém případě hovoříme o superglobální proměnné.

V tomto případě jde o čistý návrh, protože by proměnná měla sloužit pouze pro čtení, nikoli pro zápis a navíc je v celé aplikaci stejná:

function getNameFromUrl(): string
{
return isset($_GET['name'])
? htmlspecialchars($_GET['name'])
: '';
}
echo getNameFromUrl();

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.
4.

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo online.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Status:
All systems normal.
2024