PHP Manual
/
Optimalizace výkonu

Automatická minifikace PHP scriptu

22. 08. 2019

Občas potřebujeme zmenšit velký PHP script a stlačit jich několik do jednoho souboru. To se hodí třeba v případě, kdy vytváříme knihovnu, kterou budeme publikovat na internet a nechceme, aby nám do ní někdo zasahoval, nebo jde o užitečný script, který budeme často kopírovat a nechceme proto přenášet zbytečně mnoho dat.

Možným řešeným je minifikace kódu.

Připravil jsem pro to online nástroj (stačí vložit kód a ihned dostanete zpět jeho minifikovanou verzi).

Jádro minifikátoru lze po zestručnění zmenšit na toto minimum:

$file = 'StaticClass.php';
// Dgx's PHP shrinker
// PHP 4 & 5 compatibility
if (!defined('T_DOC_COMMENT'))
define ('T_DOC_COMMENT', -1);
if (!defined('T_ML_COMMENT'))
define ('T_ML_COMMENT', -1);
// read input file
$input = file_get_contents($file);
$space = $output = '';
$set = '!"#$&\'()*+,-./:;<=>?@[\]^`{|}';
$set = array_flip(preg_split('//',$set));
foreach (token_get_all($input) as $token) {
if (!is_array($token))
$token = array(0, $token);
switch ($token[0]) {
case T_COMMENT:
case T_ML_COMMENT:
case T_DOC_COMMENT:
case T_WHITESPACE:
$space = ' ';
break;
default:
if (isset($set[substr($output, -1)]) ||
isset($set[$token[1]{0}])) $space = '';
$output .= $space . $token[1];
$space = '';
}
}
// write shrinked file
file_put_contents('min_'.$file, $output);

Jádro tvoří funkce token_get_all(), která naparsuje PHP kód na jednotlivé "atomy" (tokeny), které lze už jednoznačně poznat a podle potřeby následně ignorovat.

Vygeneruje například (pro ukázku jsem použil metodu Nette\Utils\Images):

Minifikovaný kód

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo online.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Status:
All systems normal.
2024