PHP Manual
/
Základní znalosti

Echo - výstup do zdrojového kódu

16. 02. 2020

Obsah článku

Kontrukt `echo` slouží pro výpis proměnné nebo řetězce do zdrojového kódu.

Podpora: Všechny verze
Stručný popis: Výstup jednoho nebo více řetězců
Typ: Příkaz, konstrukt (není funkce)

Popis

echo 'ahoj světe';

Vypíše "ahoj světe".

$var = 'Text';
echo $var;

Vypíše hodnotu proměnné $var, tedy "Text".

Echo není funkce (je to příkaz), takže můžete ale nemusíte použít závorku. Tedy zápis echo ('ahoj světe'); je taky správně.

Odborná vsuvka: PHP zpracovává Echo jako příkaz (konstrukt) a pracuje s ním tedy jako s výrazem. Závorka v tomto případě není povinná. Pokud uvedeme zápis: echo ('něco');, tak se z příkazu Echo nestane funkce a ani se s ní tak nepracuje. Závorka v tomto případě znamená uzavření přesné hodnoty výrazu podobně, jako to funguje v matematice.

Uvozovky

Řetězce lze uzavírat do uvozovek i apostrofů.

Tedy toto:

echo "ahoj";

Je to samé jako toto:

echo 'ahoj';

Ale pozor na to, že každý řetězec musí začínat a končit stejným typem uvozovacího znaku a v řetězci nesmí být tato uvozovka použita.

Pokud chcete vypsat třeba HTML odkaz (nebo jakýkoli HTML kód), musíte před uvozovku napsat lomítko. Lomítko znamená "přesně tento znak", takže není chápán jako výraz v jazyce.

echo "<a href=\"index.php\">text odkazu</a>";

Technická vsuvka: Uvozovky mají v PHP speciální význam.

Parametry

  • arg Parametr výstupu.

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.

Nelze použít jako proměnnou.

Poznámka

Poznámka: Protože se jedná o jazykový konstrukt (konstrukt = příkaz) (není to funkce), tak nelze načíst do proměnné.

Příklad

echo "ahoj světe";
echo "echo umí vypsati více řádkový text.
Ale pozor na HTML značku <br>, ta se totiž nevypíše. Od toho je funkce nl2br().";
$a = "php"; // definice proměnné
echo "Mám rád " . $a; // Vypíše: Mám rád php

Echo má také zkrácenou syntaxi, kdy je možné následně za otvíracím php tagem použít jen znak rovnítka.

Ahoj <?=$jmeno;?>!

To se hodí, pokud potřebujeme do stránky vypsat nějakou rychlou informaci. Třeba aktuální rok:

Píše Jan Barášek © <?=date('Y');?>

Tato zkrácená syntaxe bude fungovat pouze jsou-li povoleny zkrácené otvírací php tagy, tj. direktiva short_open_tag je nastavena na on.

Operace

V rámci příkazu echo je možné provádět všechny běžné matematické operace.

Podrobně o matematice pojednává samostatný článek.

echo 5 + 3 * 2; // vypíše 11

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.
10.

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo online.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Status:
All systems normal.
2024