is_double

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

&Alias; <function>is_flo­at</function>

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$var mixed   The variable being evaluated.

Návratové hodnoty

bool

true if var is a float, false otherwise.

Další zdroje

http://php.net/…s-double.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?