Doctrine

Doctrine je elegantní objektová databáze (ORM) s vysokou úrovní abstrakce. Pro obsluhu Doctrine musíte umět ovládat objektově orientované programování.

Články

Konfigurace spojení s Baraja Doctrine 10. 09. 2020
Pro navázání spojení s databází v rámci Baraja Doctrine je potřeba použít konfigurační Neon soubor, který je běžnou součástí Nette…
Seriál o Doctrine - úvod 27. 08. 2021
Doctrine je vyspělá PHP knihovna pro objektovou práci s databází. Hlavním smyslem a cílem Doctrine je popsat databázové schéma pomocí…