array_fill_keys

Dostupnost ve verzích: PHP 5.2.0

Fill an array with values, specifying keys

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$keys array   Array of values that will be used as keys. Illegal values for key will be converted to string.
$value mixed   Value to use for filling

Návratové hodnoty

array

the filled array

Další zdroje

http://php.net/…ill-keys.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?