array_pop

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Pop the element off the end of array

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$array array   The array to get the value from.

Návratové hodnoty

mixed

the last value of array. If array is empty (or is not an array), &null; will be returned.

Další zdroje

http://php.net/…rray-pop.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?