HTTP

Články

Přijmutí dat metodou POST 22. 08. 2019
Posílání dat POSTem se od GETu docela liší, je bezpečnější, text může být delší a jeho hodnota se nedá určit jinak než formulářem a nebo…
Získání parametrů z URL metodou GET 22. 08. 2019
Však to znáte, máte otevřenou nějakou stránku, sledujete URL a vidíte otazník s nějakými parametry. Ještě nezkušený programátor si řekne,…
Cookies v PHP 11. 09. 2019
Upozornění: Tento článek byl napsán před mnoha lety a některé informace mohou být zastaralé, nebo nepravdivé. Při čtení na to, prosím,…
Zpracování ajaxových POST požadavků v PHP 01. 11. 2019
Při vývoji ajaxových Vue.js aplikací jsem po letech konečně definitivně zjistil, jak to s ajaxem v PHP přesně je a jak přijímat data…
Sessions - serverové cookies v PHP 06. 11. 2019
Často potřebujeme do cookies uložit větší objem informací, nicméně maximální limit pro cookies je 4 kB, což není moc. Sessions tento…
Metody odesílání dat (GET a POST) 26. 11. 2019
Kromě běžných proměnných máme v PHP k dispozici i tzv. superglobální proměnné, které nesou informace o aktuálně zavolané stránce a data,…
API v PHP 16. 02. 2020
API (anglicky Application programming interface) je abstraktní programové rozhraní pro zjednodušení komunikace mezi více typy softwaru.…
Stavové HTTP kódy 10. 04. 2021
Při HTTP komunikaci se přenáší tzv. stavové kódy, což je informace o tom, jak přenos proběhl. Určitě víte, že kód 200 znamená úspěch a kód…