PHP Manual

PHP funkce openlog()

11. 09. 2019

Obsah článku

Dostupnost ve verzích: `PHP 4`, `PHP 5`, `PHP 7`

Otevře spojení do systémového loggeru.

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$ident string není Identifikátor (typu string), který bude přidán do zprávy.
$option int není Argument $option se používá k označení toho, jaké možnosti protokolování budou použity při generování zprávy protokolu. Podrobnosti níže.
$facility int není Argument $facility se používá k určení, jaký typ programu protokoluje zprávu. To vám umožní určit (v konfiguraci syslogu vašeho stroje), jak budou zpracovávány zprávy přicházející z různých zařízení. Podrobnosti níže.

$option

Argument $option se používá k označení toho, jaké možnosti protokolování budou použity při generování zprávy protokolu.

Možné hodnoty:

Konstanta Popis
LOG_CONS Pokud při zápisu do loggeru (nebo při odeslání dat) došlo k chybě, vypíše hlášku do systémové konzole.
LOG_NDELAY Ihned otevře spojení k loggeru.
LOG_ODELAY (default) Zpoždění mezi zápisem jednotlivých zpráv. Používá se hlavně při zápisu první zprávy do logu.
LOG_PERROR Vypíše zalogovanou chybu také jako standardní PHP chybu.
LOG_PID Do zprávy zahrne číslo PID.

Můžete zvolit jednu nebo více možností.

Pokud používáte více možnosti, použijte zápis logický OR mezi konstantami.

Například: LOG_CONS | LOG_NDELAY | LOG_PID.

$facility

Argument $facility se používá k určení, jaký typ programu protokoluje zprávu. To vám umožní určit (v konfiguraci syslogu vašeho stroje), jak budou zpracovávány zprávy přicházející z různých zařízení.

Konstanta Popis
LOG_AUTH Bezpečnostní nebo autorizační zprávy. Pokud ve vašem systému není tato konstanta definována, použijte LOG_AUTHPRIV.
LOG_AUTHPRIV Bezpečnostní nebo autorizační zprávy. Soukromá zpráva.
LOG_CRON Hodinové opakování (cron).
LOG_DAEMON Systémový deamon, který čeká na události.
LOG_KERN Zprávy z jádra operačního systému (z Kernelu).
LOG_LOCAL0 ... LOG_LOCAL7 Rezervováno pro použití na konkrétním lokálním zařízení nebo serveru. Není dostupné ve Windows.
LOG_LPR Subsystem pro výpis do řádků.
LOG_MAIL Subsystem pro obsluhu e-mailů a poštovního serveru.
LOG_NEWS Subsystem pro obsluhu novinek a zpráv (USENET).
LOG_SYSLOG Zprávy, které generuje interně syslogd (může obsahovat systémové zprávy z operačního systému).
LOG_USER Výchozí zprávy, které definoval uživatel nebo konkrétní rozšíření. Nejsou systémové.
LOG_UUCP Subsystem UUCP.

Návratové hodnoty

bool - vrátí true v případě úspěchu, false v případě chyby.

Další zdroje

[Oficiální dokumentace funkce openlog](Oficiální dokumentace PHP.net)

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo online.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

V jiných jazycích

1.
Status:
All systems normal.
2024