PHP Manual

PHP funkce substr_compare()

11. 09. 2019

Obsah článku

Dostupnost ve verzích: `PHP 5.0`

Binární bezpečné porovnání 2 řetězců od offsetu až do délky znaků

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$main_str string není Porovnávaný hlavní řetězec.
$str string není Porovnávaný vedlejší řetězec.
$offset int není Počáteční pozice pro porovnání. Pokud je záporná, začíná se počítat od konce řetězce.
$délka int null, Délka porovnávání.
$case_insensitivity bool null Pokud je case_insensitivity true, porovnání nerozlišuje velká a malá písmena.

Návratové hodnoty

int

  • 0 pokud main_str z pozice offset je menší než str
  • 0, pokud je větší než str
  • 0, pokud se rovnají.

Pokud je offset roven nebo větší než délka main_str nebo je délka nastavena a je menší než 1, substr_compare vypíše varování a vrátí false.

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce substr-compare

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo online.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

V jiných jazycích

1.
Status:
All systems normal.
2024