PHP Manual

PHP funkce ini_get_all()

11. 09. 2019

Obsah článku

Dostupnost ve verzích: `PHP 4.2.0`

Gets all configuration options

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$extension string null, An optional extension name. If set, the function return only options specific for that extension.
$details bool null Retrieve details settings or only the current value for each setting. Default is true (retrieve details).

Návratové hodnoty

array

an associative array with directive name as the array key.

When details is true (default) the array will contain global_value (set in &php.ini;), local_value (perhaps set with ini_set or &htaccess;), and access (the access level).

When details is false the value will be the current value of the option.

See the manual section for information on what access levels mean.

It's possible for a directive to have multiple access levels, which is why access shows the appropriate bitmask values.

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce ini-get-all

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo online.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

V jiných jazycích

1.
Status:
All systems normal.
2024