PHP Manual

PHP funkce strrpos()

11. 09. 2019

Obsah článku

Dostupnost ve verzích: `PHP 4.0`

Find the position of the last occurrence of a substring in a string

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$haystack string není The string to search in.
$needle string není If needle is not a string, it is converted to an integer and applied as the ordinal value of a character.
$offset int 0 If specified, search will start this number of characters counted from the beginning of the string. If the value is negative, search will instead start from that many characters from the end of the string, searching backwards.

Návratové hodnoty

int

|boolean

Returns the position where the needle exists relative to the beginning of the haystack string (independent of search direction or offset). Also note that string positions start at 0, and not 1.

Returns FALSE if the needle was not found.

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce strrpos

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo online.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

V jiných jazycích

1.
Status:
All systems normal.
2024