PHP Manual

PHP funkce stream_socket_enable_crypto()

11. 09. 2019

Obsah článku

Dostupnost ve verzích: `PHP 5.1.0`

Turns encryption on/off on an already connected socket

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$stream resource není The stream resource.
$enable bool není Enable/disable cryptography on the stream.
$crypto_type int null, Setup encryption on the stream. Valid methods are STREAM_CRYPTO_METHOD_SSLv2_CLIENT @param resource $session_stream [optional]

Seed the stream with settings from session_stream.

$session_stream resource null Seed the stream with settings from session_stream.

Návratové hodnoty

mixed

true on success, false if negotiation has failed or 0 if there isn't enough data and you should try again (only for non-blocking sockets).

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce stream-socket-enable-crypto

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.
50.

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo online.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

V jiných jazycích

Status:
All systems normal.
2024