PHP Manual

PHP funkce imageaffinematrixget()

11. 09. 2019

Obsah článku

Dostupnost ve verzích: `PHP 5.5.0

/ function imageaffinematrixconcat(array $m1, array $m2) {}

/** Return an image containing the affine tramsformed src image, using an optional clipping area, PHP 5.5.0`

Return an image containing the affine tramsformed src image, using an optional clipping area

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$type int
$options mixed null

Návratové hodnoty

  • resource|bool Return affined image resource on success or FALSE on failure. / function imageaffine($image, $affine, $clip = null) {}

/** Concat two matrices (as in doing many ops in one go)

  • array|bool Array with keys 0 to 5 and float values or FALSE on failure.
  • array|bool Array with keys 0 to 5 and float values or FALSE on failure.

Další zdroje

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo online.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

V jiných jazycích

1.
Status:
All systems normal.
2023