PHP Manual

PHP funkce strptime()

11. 09. 2019

Obsah článku

Dostupnost ve verzích: `PHP 5.1.0`

Parse a time/date generated with strftime

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$date string není The string to parse (e.g. returned from strftime)
$format string není The format used in date (e.g. the same as used in strftime).

Návratové hodnoty

array

|bool an array or false on failure.

The following parameters are returned in the array
parameters Description
"tm_sec" Seconds after the minute (0-61)
"tm_min" Minutes after the hour (0-59)
"tm_hour" Hour since midnight (0-23)
"tm_mday" Day of the month (1-31)
"tm_mon" Months since January (0-11)
"tm_year" Years since 1900
"tm_wday" Days since Sunday (0-6)
"tm_yday" Days since January 1 (0-365)
"unparsed" the date part which was not recognized using the specified format

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce strptime

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo online.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

V jiných jazycích

1.
Status:
All systems normal.
2024