PHP Manual

PHP funkce glob()

11. 09. 2019

Obsah článku

Dostupnost ve verzích: `PHP 4.3.0`

Find pathnames matching a pattern

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$pattern string není The pattern. No tilde expansion or parameter substitution is done.
$flags int null Valid flags: GLOB_MARK - Adds a slash to each directory returned GLOB_NOSORT - Return files as they appear in the directory (no sorting). When this flag is not used, the pathnames are sorted alphabetically GLOB_NOCHECK - Return the search pattern if no files matching it were found GLOB_NOESCAPE - Backslashes do not quote metacharacters GLOB_BRACE - Expands {a,b,c} to match 'a', 'b', or 'c' GLOB_ONLYDIR - Return only directory entries which match the pattern GLOB_ERR - Stop on read errors (like unreadable directories), by default errors are ignored. @return array an array containing the matched files/directories, an empty array if no file matched or false on error.

Návratové hodnoty

array

an array containing the matched files/directories, an empty array if no file matched or false on error.

On some systems it is impossible to distinguish between empty match and an error.

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce glob

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo online.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

V jiných jazycích

1.
Status:
All systems normal.
2024