PHP Manual

PHP funkce round()

11. 09. 2019

Obsah článku

Dostupnost ve verzích: `PHP 4.0`

Returns the rounded value of val to specified precision (number of digits after the decimal point). precision can also be negative or zero (default). Note: PHP doesn't handle strings like "12,300.2" correctly by default. See converting from strings.

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$val float není The value to round
$precision int 0, The optional number of decimal digits to round to.
$mode int PHP_ROUND_HALF_UP One of PHP_ROUND_HALF_UP, PHP_ROUND_HALF_DOWN, PHP_ROUND_HALF_EVEN, or PHP_ROUND_HALF_ODD.

Návratové hodnoty

float

The rounded value

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce round

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo online.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

V jiných jazycích

1.
Status:
All systems normal.
2024